Select Page

Одржана дебата за енергетска ефикасност во Општина Дебрца

Здружението на граѓани ПРОАКТИВА од Скопје во соработка со Општина Дебарца денес одржаа дебата на тема енергетска ефикасност имено на дебатата беше презентирана програмата за енергетска ефикасност на општина Дебрца 2014 -2016 година, презентиран беше проектот за енергетска ефикасност кој е спроведен во соработка со Здружението на граѓани Проактива.
На состанокот присутни беа преставници на Основното образование преставници на фотоволтаични централи кои истакнаа дека општина Дебрца има најповолни услови за искористување на Сончевата енергија. Преставниците на општина Дебрца се изјаснија дека ќе продолжат со вакви проекти се со цел исполнување на програмата за енегетска ефикасност.

(Охрид нет, 27.03.2015)