Select Page

Активности 2001

Семинар за мониторинг на меѓународни финансиски институции Од 8 до 10 јуни 2001 година во Велес, Проактива го организираше првиот Семинар за мониторинг на меѓународни финансиски институции (МФИ) во Република Македонија. Во текот на семинарот, 14 претставници од...