Select Page

ЕУ 2020 пакетoт за енергија и клима вo Македoнија – искуствoтo на граѓанските oрганизации

        На 23 јуни 2017 во ЕУ Инфо центарот во Скопје се одржа округла маса на тема „ЕУ 2020 пакетoт за енергија и клима вo Македoнија – искуствoтo на граѓанските oрганизации” на која беа опфатени следните теми: Енергетскo-климатскиoт пакет на ЕУ вo Македoнија –...

Одржлива енергија – Одржлив развој

Во периодот 23.12.2016 – 23.06.2017, Проактива го спроведува проектот „Одржлива енергија – Одржлив развој“ чии цели се: Зајакнати капацитети на граѓанските организации (ГО) за eвропските и националните политики за клима и енергија и можностите за вклучување на...

Промоција на позицијата на Проактива во однос на националните и локалните (општинските) политики за енергетска ефикасност и обновливи извори на енергија

Во рамките на проектот „Одржлива енергија – Одржлив развој“ на 16 јуни 2017 година од во Конгресната сала од Спортскиот центар Борис Трајковски во Скопје беше одржана промоцијата на Позицијата на Проактива во однос на националните и локалните (општинските) политики за...

Покана за Промоција на позицијата на Проактива во однос на националните и локалните (општинските) политики за енергетска ефикасност и обновливи извори на енергија

Во периодот 23.12.2016 – 23.06.2017, Проактива го спроведува проектот „Одржлива енергија – Одржлив развој“ чии цели се: 1. Зајакнати капацитети на граѓанските организации (ГО) за eвропските и националните политики за клима и енергија и можностите за вклучување на...